“Автор на техническа документация” е официално призната длъжност


Със заповед на Министъра на труда и социалната политика от 21.12.2017 г. длъжността “Автор на техническа документация” вече фигурира в Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД). Кодът на длъжността е 2641 6011 (клас 2 “Специалисти”, подклас “Юристи и специалисти по обществени науки и култура”, група “Писатели, журналисти и езиковеди”, подгрупа “Писатели и сродни на тях”).

Заповедта за въвеждане на новата длъжност е резултат от обединените усилия на местната професионална общност. Инициативата стартира в началото на 2017 г. под егидата на tekom България. Организацията подготви и подаде официално писмо до Минситерството на труда и социалната политика. Писмото бе придружено от подписите на десетки автори от страната и чужбина и от официални писма за подкрепа от най-големите работодатели в сферата и БАИТ.

До този момент авторите на техническа документация бяха административно завеждани под различни длъжности в компаниите си – от технически сътрудници и редактори на книги до приложни програмисти. Въвеждането на точна длъжност означава счетоводно запазване и удостоверяване на стажа при промяна на работното място. Новата длъжност се подчинява и на основните задачи и отговорности за класа, подкласа и групата в НКПД, към които принадлежи. Тя дава възможност и за бъдещи действия за установяването и развитието на професията.

Още информация и полезни връзки:

Изображение: unsplash-logoBen Rosett