Годишна среща на членовете на tekom България


На 13 март 2019 г. се състоя Годишната среща на членовете на tekom Bulgaria. Този път за локация на събитието избрахме едно от най-новите пространства за срещи – Generator. Говорихме си за инициативите ни през изминалата 2018 г., за всичко, което ни предстои през настоящата година и за новите идеи и цели, които искаме да реализираме. Времето измина неусетно в сладки приказки и чаша вино.

Благодарим на всички присъствали!

ИК tekom Bulgaria