Седем експерта, пет въпроса: Алис Кюркчиян


Автор на техническа документация (най-общо Technical Writer в английския си еквивалент) е името на професия, въведена официално в Националната класификация на професиите и длъжностите в България през януари 2018 година. По инициатива на самите експерти в областта и с подкрепата на браншовите организации, професията вече има своето официално признато място на картата с възможносте професионални реализации в България.

Много по-рано обаче, на 5 февруари 2015 година, макар и да се подвизават в трудовите си договори под странни наименования като библиотекари, журналисти, редактори и дори издатели, тези невидими за широката публика експерти основават свое неформално общество. Петнадесет години по-късно то вече е известно като теком България и е финансово подпомагано на база брой членове от европейската организация на техническите автори със седалище в Щутгарт, Германия, tekom Europe.

За разлика от своите международни колеги и въпреки че търсенето и броят на авторите на техническа документация в страната ни нарастват, желаещите да практикуват професията в България все още нямат възможност да получат диплома от български университет с академична степен в областта на техническите комуникации. Това прави професията още по-интересна, тъй като експертите в областта на официалната продуктова документация са хора с разнообразни профили и опит, които откриват в особеностите на работата си своето призвание.

Все пак възможности за серификация съществуват. Част от експертите са преминали онлайн курс към фирмата за обучение на автори на tekom Europe, TCTrainNet. Друга популярна опция са дистанционните магистратури и специализации към чуждестранни университети както в Европа и Обединеното Kралство, така и в Щатите и Австралия.

Как се става автор на техническа документация у нас, какви са отговорностите и предизвикателствата пред експертите? Историите и личната си мотивация споделят практикуващи специалисти в рубриката ни Седем експерта, пет въпроса.

Алис Кюркчиян-Найденова, Автор на техническа документация, Некст Солюшънс

Как избра да станеш автор на техническа документация?

Завършила съм специалност „Английска филология“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Обичам работата с езика и по-конкретно внимателното подбиране на думи за постигане на точен и ясен изказ. Харесва ми да общувам и обменям идеи с колеги. Търсех професия, в която обширно да използвам езиковите си умения и същевременно да съм част от колектив.

Трудно ли беше да се преквалифицираш? Какво ти помогна?

Търсейки възможности за обучение в областта у нас, попаднах на сайта на конференцията „Evolution of Technical Communication“ и веднага изпратих запитване към организаторите. Насочиха ме да се свържа с tekom Europe и скоро след това се записах за първото ниво на онлайн курса „Technical Communicator” на TCTrainNet. 

Обучението продължи половин година, като отделях по около 12 часа на седмица за лекции, упражнения, домашни задачи и дискусии. Курсът ми помогна да добия първите си знания за същността и широкото приложение на професията, за добрите практики при съставяне на документация, както и да разбера повече за ролята на автора на техническа комуникация в процеса на разработване на един продукт.

Какво най-много ти харесва в нея?

Работата по създаването на техническа документация е много повече от употребата на думи при спазване на утвърден езиков стил. Харесва ми да отделям време за точната формулировка и подбор на фрази и изречения, както и структурирането им в текст. Имам и свободата да избера начина за поднасяне на информация. Сама преценявам дали текстът достатъчно ясно описва дадена процедура, дали да добавя скрийншот или графика.

Обичам също да анализирам в детайли начина на работа на продукта и да откривам нещо, което не съм знаела предния ден. Освен това, работата с колегите ме дообогатява и помага да науча за разнообразните страни на продукта. Всеки ден общувам с екипите за софтуерна разработка (програмисти и тест инженери), за внедряване на нови и за обслужване на настоящи клиенти.

Приятно е да знам, че създавам документация, която е полезна за широк кръг хора. Ако трудът на екипа ни намалява запитванията към центъра за обслужване на клиенти, работата ни е добре свършена. И не на последно място, радвам се на уважението към професията от страна на различните екипи. Голямо удоволствие ми доставя възможността да се включвам с идеи в процеса на техническото подобрение на продукта.

Какви за теб са най-големите предизвикателства в работното ежедневие?

Най-много време отделям проактивно да търся информация. Предизвикателствата, които срещам, са в две насоки.

От една страна, трябва добре да проуча и анализирам подобренията и новите функционалности в продукта, които екипите за софтуерна разработка създават. Винаги се нуждая от много детайли, за да мога да осмисля в цялост целта на подобренията и да преценя как да поднеса информацията. Например, едно подобрение може да е вследствие на планирана мащабна промяна в продукта, на еднократна промяна в резултат на препоръка от краен потребител, или да е резултат от законови изисквания в страната, в която се ползва продуктът. Понякога едно ново квадратче за отметка в диалогов прозорец е свързано с няколко часа преработка на документацията, а друг път една голяма промяна в продукта се свежда до описание в един абзац. Авторите на техническа документация сме едни от най-досаждащите в положителен смисъл колеги, защото постоянно обикаляме офиса с тефтери със записани въпроси и все търсим още и още информация.

От друга страна, старая се да имам добър общ поглед върху голямата картина. Както филолозите казваме – всичко зависи от контекста. За да си върша добре работата, се нуждая от добра обща култура за контекста: как работи продуктът като цяло; какви принципи на писане да спазвам, за да създам максимално полезно и лесно разбираемо ръководство за употреба. В момента работя върху техническа документация за софтуерен продукт за управление на човешки ресурси в САЩ. За да се образовам за процесите и терминологията, свързани с управлението на персонал, заплащане и социални придобивки в САЩ, често чета статии в надеждни източници.

Как би описал един работен ден на aвтора на техническа документация?

Обикновено сутрин разучавам как работят функционалностите, които ще документирам. Създавам си план с точки за описване и задавам уточняващи въпроси към екипите за софтуерна разработка. Ранния следобед, когато съм най-продуктивна, се фокусирам върху самото създаване на текст. Късния следобед влизам в срещи, на които се обсъждат и планират задачите на екипите за софтуерна разработка.

Като цяло работата е разнообразна. Един ден с часове създавам текстово съдържание без да общувам с никого, а друг път половин ден разговарям с колеги в търсене на информация, като това често включва и приятната размяна на шеги и звучен смях.