ИТ Тур Русе, 2016


За професията като призвание разказва Деси Михайлова в Русе в рамките на ИТ Тур 2016.