Roadshow България 2018: малките семинари, които решават големи проблеми


Преди около месец завърши тазгодишната поредица от пътуващи семинари, организирани от членове на tekom България с цел популяризиране на професията автор на техническа документация. Така наречената Roadshow инициатива се проведе за втора поредна година, като есенната обиколката започна в Шумен, премина през Варна и Бургас и финишира успешно със семинар в Габрово.

Събитията протичаха  условно в две части. В  презентационната част посетителите се запознаваха с това какво представлява професията и какви са изискванията и необходимите умения и опит, за да поеме човек по тази все още не много утъпкана пътека на кариерно развитие. По време на втората, практическа, част присъстващите имаха възможност с помощта на няколко задачи да резберат какво на практика означава да бъдеш автор на техническа документация – какви са въпросите, които занимават представителите на професията; какви са решенията, които те ежедневно трябва да взимат; каква е призмата, през която пречупват сложната техническа материя, с която работят.

Форматът на семинарите беше такъв, че свободните дискусии бяха поощрявани и приветствани. Очаквано, за много от посетителите професията беше terra incognita – възможност за реализация, за която дори хора с подходящ профил и образование не бяха чували. Множеството въпроси по време на презентацииите обаче доказват, че със своята многоликост професията определено притежава притегателна сила и буди интерес сред младите хора.

В спонтанно възникналите дискусии пък се откроиха някои от основните причини за незаслужено ниската популярност на тази привлекателна кариерна възможност у нас. Една от тях е съсредоточаването на бизнеса и необхосимостта от кадри предимно в столицата. Друга причина е неосъзнаването и/или пренебрегването на потребността от професионалисти в сферата на техническите комуникации в по-малките компании и в по-малките градове. И докато това са генерални проблеми, решаването на които изисква дълбоки промени в много направления, Roadshow инициативата успешно адресира една друга, фундаментална, причина за все още слабата разпространеност на професията – липсата на информация за съществуването и същността й.