Престои годишната среща на членовете през 2020


Въпреки забавянето с провеждането на регулярните събития на tekom България заради извънредната ситуация тази година, общността ще проведе срещата си с членовете онлайн на 30 юни от 18:00 до 19:30 часа.

В началото на следващата седмица всички членове ще получат имейл с подробностите за регистрация.

А ако все още не сте tekom член, можете да станете. Посетете https://www.technical-communication.org/tekom/become-a-member или се свържете с Изпълнителния комитет: https://www.technical-communication.org/tekom/about-us/country-organizations/bulgaria/home.

 

(Снимка: Мика Баумайстер, Unsplash)