Уебинар 2020: Connected content: the object-oriented way


На 21 юли 2020 година Екатерина Митова и Димитър Симов – Джими представиха уебинар на тема „Connected content: the object-oriented way“. Целта на уебинара беше да покаже как обектно-ориентираният анализ може да помогне на авторите да подобрят тяхната документация. Тази сесия беше продължение на темата, която Катя и Джими представиха на SummerCON 2020, “Your content (r)evolves around objects”. Там те разказаха обектно-ориентирания подход по по-теоретичен и философски начин.

С помощта на упражнения, Катя и Джими показаха нагледно обектно-ориентирания подход. Те направиха анализ на областта “конференция”. Целта беше да се организира информацията за нея като се разгледат тези 4 основни части:

  • Обекти: нещата, от които се състои една област; например, всяка конференция има лектори, сесии, място на провеждане и т.н.
  • Свойства: характеристиките на тези обекти; например, един лектор има име, длъжност, професия, профил в социалните мрежи.
  • Връзки: как обектите се отнасят помежду си; например, една сесия може да има един или повече лектори, а един лектор може да представя една или повече сесии.
  • Действия: начините, по които взаимодействаме с обектите; например, действията, които можем да приложим на една сесия като посетители на конференция са да присъстваме, да се запишем, да сравним тази сесия с друга и т.н.

Катя и Джими дадоха примери и съвети как авторите биха могли да приложат обектно-ориентирания анализ в работата си. Членовете на теком имат достъп до записа на уебинара на: https://www.technical-communication.org/tekom/webinars. Ако искате да научите повече за обектно-ориентирания подход в потребителското изживяване (UX), можете да започнете от тук https://www.rewiredux.com/. Очаквайте също и статия по темата, която ще излезе в тазгодишното издание на годишника на теком (tekom Year Book).