Всички пътища водят към Рим или как късметът ме срещна с техническите комуникации


Публикуваме една чудесна статия на английски език от Иванка Радкова, Старши Автор на техническа документаци във фирма VMWare. Пълен с топлота, любов и уважение към професията ни и уменията, които притежаваме и развиваме всекидневно, този свеж и симпатичен летопис споделя как авторката е открила професионалното си вдъхновение и удовлетворение в това да бъде не просто автор, а автор на техническа документация.

Убедете се сами и открийте своята история и професионално осъзнаване там, сред редовете, докато с лекота четете всяка дума: All paths lead to Rome and if you are lucky, your path will guide you to he field of technical communication от Иванка Радкова, Старши автор на техническа докумнетация във фирма VMWare.

Снимка: Pixabay