Седем експерта, пет въпроса: Владимир Брезовски


Как се става автор на техническа документация у нас, какви са отговорностите и предизвикателствата пред експертите? Историите и личната си мотивация споделят практикуващи специалисти в рубриката ни Седем експерта, пет въпроса.

Владимир Брезовски, Мениджър документация, Динамо Софтуер България

Как избра да станеш автор на техническа документация?

За пръв път се запознах с професията автор на техническа документация през далечната 2006 година, постъпвайки на работа като Technical Writer в една от водещите по това време продуктови софтуерни компании в България, разработваща софтуер за нуждите на алтернативния инвестиционен сектор в САЩ и Европа.

Бях изключително заинтригуван както от бизнес сектора, в който се реализираше разработвания от нас продукт, така и от самото естество на работата – обичах да пиша. От друга страна, за избора ми помогна и огромното ми желание да се запозная подробно с динамиката и процесите, които протичат в „кухнята“ на софтуерните разработки.

Интересът ми до голяма степен може би се дължеше и на средата, в която бях израснал или по-конкретно майка ми, която беше от гилдията на първите професионални програмисти в България и като малък често ме водеше на работното си място в огромен изчислителен център, където компютъра заемаше площта на цял един съвременен офис, но затова пък предлагаше невероятни игри и пресъздаваше атмосферата на научно-фантастичните романи които толкова обичах.

Трудно ли беше да се преквалифицираш? Какво ти помогна?

Не бих казал, че съм изпитвал особени затруднения да навляза в професията. Смятам, че когато човек разполага с необходимата основа от знания и има непрестанното желание да обогатява и развива професионалния си инструментариум, преквалифицирането или дори първите крачки в кариерата не биха представлявали каквото и да било затруднение. Тук, разбира се, огромна роля играе и приемствеността на професионалния екип и способността му да интегрира нови специалисти. Смятам, че на мен лично, именно това ми помогна.

Какво най-много ти харесва в нея?

Най-много ми харесва това, че ти дава пълната свобода да се изразяваш по свой собствен начин и дори да изградиш собствен почерк, който допълва професионалната ти идентичност и спомага в голяма степен за утвърждаването ти като специалист.

Какви за теб са най-големите предизвикателства в работното ежедневие?

Най-голямото предизвикателство е да съумееш да предвидиш нуждите на хората, за които са предназначени материалите, които създаваш. Резултатът от това предизвикателство се крие в обратната връзка, която получаваш от аудиторията си и ти дава възможност да измериш значимостта на труда си по възможно най-обективен начин.

Как би описал един работен ден на aвтора на техническа документация?

Интензивна комуникация с различни специалисти, анализ на първоначалните данни, планиране, тестване и изработване на разнообразен набор от помагала предназначени за самообучение.

Хубавото е , че винаги можеш да разчупиш рутината на работното ежедневие със смяна на обстановката, защото независимо от това дали работиш в офиса, вкъщи, в планината или на плажа, можеш да си вършиш работата по еднакво ефективен начин.