Търси се: делегат за теком България


До 31 октомври 2022 година можете да кандидатствате за делегат, който ще представя теком България пред Съвета на делегатите към теком Европа. Самите делегатски избори, които се провеждат веднъж на три години и се отнасят за всички местни теком организации, ще се състоят през ноември тази година.

В най-общи линии, делегатът на всяка теком организация представя въпроси за обсъждане пред Съвета на делегатите към теком Европа, които са от приоритетно значение за популяризирането на професията в страната както и за дейността и членовете на местната общност.

От своя страна, Съветът на делегатите към теком Европа е най-висшият вътрешен орган на теком Европа за вземане на глобални решения.

Каква е ролята на делегата?

 • Заедно с членовете на Инициативния комитет на теком България, делегатът е човекът, към когото се обръщат членовете на теком България за съответни въпроси, предложения и обратна връзка.
 • Представлява теком България пред Съвета на делегатите към теком Европа като представя за обсъждане и предлага за гласуване въпроси от приоритетно значение за организацията ни и за развитието на професията в страната.
 • Обменя информация и добри практики с делегати от други теком организации по света.

Какви са преимуществата за делегата?

 • Има възможност да работи с експерти в сферата на техническите комуникации от целия свят.
 • Има възможност да общува с огромен брой професионалисти в областта на техническите комуникации от всички краища на Европа.
 • Ще е на правилното място, където се вземат решения за бъдещето на техническата комуникация, и ще има възможност да им повлияе.
 • Играе активна роля в развитието на професията и сектора.
 • Има възможност да пътува до Европейските градове за срещите на Съвета на делегатите, а разходите се покриват от теком Европа.
 • Ролята на делегат е авторитетна позиция, която може да се включи в професионалната автобиография.

Какво се очаква от делегата?

 • Да е член на теком България (станете теком член).
 • Да има желание да изпълнявате задълженията си на делегат за пълния период от три години, считано от януари 2023 до декември 2025.

Ако имате интерес, пишете на tekombg.ic@gmail.com.

Снимка: Carlos Arthur, Unsplash